Hoppa till sidans innehåll

Vision och handlingsplan 2014/2015


VISION

Ekerö Tennisklubb - Den lilla klubben med den stora klubbens möjligheter!

 

VERKSAMHETSIDÉ

Skapa en tennismiljö där alla trivs och erbjuds möjlighet till spel och träning anpassad efter spelarens egen förmåga, egna mål och ambitioner.

Ekerö tennisklubb har ”nolltolerans” avseende droger (tobak, alkohol, narkotika och dopingpreparat) i alla idrottssammanhang där barn och ungdomar medverkar. I korthet innebär detta, att ingen alkohol eller andra droger för förekomma i samband med av klubben arrangerade aktiviteter såsom träning, tävling eller läger.

 

 

VERKSAMHETSMÅL – BARN OCH UNGDOM

 • Skapa en aktiv barn och ungdomsverksamhet såväl på som utanför banan där alla erbjuds träning av högsta kvalitet och anpassad efter spelarens egna mål och ambitioner.
 • Stimulera barn till långsiktigt idrottsutövande genom att erbjuda samtliga barn och ungdomar tennisträning från 5-års ålder i tennis- och sportskola
 • Ökande andel flickor som deltar i tennisverksamhet genom riktade aktiviteter
 • Bedriva tennisverksamhet anpassad för barn med särskilda behov och funktionshinder
 • Alla som deltagit i barn och ungdomsverksamhet skall fortsätta med någon form av idrott som juniorer, gärna som aktiva tennisspelare
 • Ge alla barn och ungdomar en bra bild av bra uppträdande och ”fair play” genom att alla ledare är goda förebilder på och utanför banan

 

VERKSAMHETSMÅL – JUNIORER OCH TÄVLINGSVERKSAMHET

 • Skapa en bredd inom varje junior-/seniorgrupp som möjliggör att samtliga spelare utvecklas oberoende av spelstyrka, ålder och tävlingsambition samt förblir aktiva seniorspelare.
 • Årligen öka antal aktiva tävlingsspelare genom att stimulera såväl klubbens juniorer som seniorer till tävlingsspel.
 • Stödja klubbens elitsatsande spelare genom individuellt anpassade träningsupplägg, säsongsplanering och matchbevakning i syfte att på sikt nå regelbundna tävlingsframgångar på regions nivå
 • Skapa en miljö väl lämpad för ungdomar med funktionshinder som vill fortsätta utvecklas och tävla
 • Årligen arrangera nationella tävlingar och interna evenemang.
 • Vara representerade i dam och herrallsvenskan samt seriespel för både pojkar och flickor.
 • Vara kända som en klubb där alla spelare stöttar varandra och är ett föredöme på och utanför banan för medspelare, motståndare, funktionärer och arrangörer.

 

 


VERKSAMHETSMÅL – MOTIONSSPEL

 • Erbjuda klubbens vuxna medlemmar såväl nybörjartennis som organiserad gruppspelsverksamhet och individuell träning.
 • Kontinuerlig ökning av antalet aktiva tennismotionärer i klubben.
 • Erbjuda organiserad verksamhet även för tennisintresserade med funktionshinder
 • Främja dam verksamheten så att en växande damsektion fortsätter utvecklas
 • Erbjuda abonnemangsspel till en kostnad i nivå med andra jämförbara klubbar

 

VERKSAMHETSMÅL – KLUBBENS LÅNGSIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

 • Klubbens ekonomi skall alltid hållas på en sund nivå som tid efter annan skall ge överskott anpassade till aktuella behov.
 • Etablera ett samlat tenniscenter i Ekebyhovsdalen som möjliggör fortsatt utveckling av Ekerö Tennisklubbs verksamhet samt skapar en attraktiv arbetsmiljö för klubbens personal.
 • Fortsätta jobba för att vi ska ha en stark klubbkänsla och gemenskap bland medlemmar, vilket skall synas bl.a. genom många ideella krafter vid arrangemang/tävlingar, i kommittéer och vid sociala tillställningar. 
 • Skapa och bibehålla en trevlig yttre och inre miljö, både för medlemmar och personal.
 • Öka antalet medlemmar varje år
 • Ständigt förbättra och vidareutveckla utbudet av tennisrelaterade aktiviteter
 • Genom engagemang och utbildning möjliggöra internrekrytering av ledare och därmed säkerställa klubbens framtida verksamhet.
 • Klubbens anläggning skall vara belagd till minst 80 %.

 

HANDLINGSPLAN 2014/2015

 • Verka för att beslut om det nya Tenniscentret är klart för ett medlemsmöte senast 1/6 2015 genom att skapa ekonomiska förutsättningar och ha kontinuerlig kontakt med kommun, företag och andra föreningar.
 • Skapa en alternativ anläggningsplan som sätts i verket efter beslut på medlemsmöte juni 2015 i det fall hallprojektet då inte initieras. Detta innebär en modernisering och anpassning av existerande anläggningar på två platser.
 • FORTSÄTTA Bearbeta kommunens företag för att etablera sponsorsamarbete samt samla in minst 1 miljon kronor.
 • Öka kunskapen om Ekerö Tennisklubb och ambitionen kring ett nytt Tenniscenter genom att löpande marknadsföra och uppmärksamma klubben genom olika lokala media.
 • Utveckla indelningen av junior- och tävlingsverksamhet i syfte att bättre stödja all nivåer och ambitioner samt tydliggöra förväntningar mellan spelare, föräldrar och klubb.
 • Expandera företagstennis riktad mot det lokala näringslivet.
 • Sektionsindela styrelsearbetet och därigenom driva ett större engagemang från klubbens medlemmar inom flera områden
 • Klubbens nya hemsida skall utvecklas och tjäna som medlemmarnas och andra intressenters informationsportal möjliggjort genom ett tekniskt plattformsbyte och ökat informationsflöde.
 • Inför ett månadsbrev i samband med ny hemsida till alla klubbens medlemmar, 8 utskick per år, en länk som pekar in på hemsidan där brevet publiceras.
 • Nytt internetbaserat bokningssystem skall implementeras i båda anläggningarna för att minska driftskostnader avseende el, öka beläggningen, möjliggöra tariffdifferentiering och förenkla för både medlemmar och ickemedlemmar att boka strö-tider.
 • Kampanj för ökad beläggning med målet att 80 % av alla tider i är reserverade.
 • Skapa tydliga rollbeskrivningar för alla anställda i klubben i syfte att tydliggöra förväntningar och öka trivsel.
 • Samtliga tränare skall delta i en intern utbildningsdag i syfte att öka kvalitén i verksamheten och skapa en gemensam syn på träningsupplägg och beteende.
 • Minst en tränare ska genomgå relevant utbildning för att klubben på bästa sätt ska kunna bedriva tennisverksamhet för barn med särskilda behov
 • Minst 4 funktionärer/ledare/spelare i klubben skal genomgå relevant funktionärs/domarutbildning.
 • Inkludera en mixeddubbel klass i minst ett KM under 2015/2016
 • Inför vårterminen 2015 erbjuda ”nybörjargrupper” även för äldre barn och ungdomar
 • Planera och om intresse finns genomföra en ”klubbresa” med träningsmöjligheter öppen för alla i klubben

 

 

 

Uppdaterad: 2015-03-20 17:08
Skribent: Börje Fritz

sponsorhuset

 

 

 

 

 

 

 

Nordium

 

 

 

 

@ekero_tennisklubb

Postadress:
Ekerö TK - Tennis
Börje Fritz, Mossvägen 12
17838 Ekerö

Besöksadress:
Björkuddsvägen 104
17834 Ekerö

Kontakt:
Tel: 08-56035560
E-post: This is a mailto link

Se all info