Hoppa till sidans innehåll

Historik


Historik

I medlemsmatrikeln 1994 fanns införd en återblick av dåvarande ordföranden Gunnar Ahnström.
Den ger en bra bild av klubbens historia och ett utdrag återges här. Bilderna fanns ej med i ursprungstexten.

Hur började det?

Två tennismotionärer, Gösta Hermansson och Roland Carlsson, försökte hyra skolans gymnastiksal för att spela tennis. Svaret från skolchefen, Ingvar Bernevi, var att det inte var tillåtet att hyra ut skolans lokaler till privatpersoner. Men, sade han,bilda en tennisklubb och kom igen sedan.Den 19/12 1964 träffades 6 personer och bildade Ekerö Tenniskklubb. I den första styrelsen var Gösta Hermansson ordförande och Roland Carlsson kassör. Man bör här nämna att det redan fanns en tennisklubb på Ekerö, nämligen Tappströms tennisklubb som emellertid så småningom gick upp i ETK. 

gostahermansson1

 

Var spelade man tennis?
Man kunde nu börja spela i gymnastiksalen. Dessutom spelades det en hel del på Drottningholms tennisbanor. Från 66-69 hyrde man tider på en privat bana som låg i närheten av Ekerö kyrka och ägdes av Vladimir Pettersson.
Man hade emellertid börjat planera för egna banor och vid en lunch med byggnadsnämndens ordförande fick Gösta Hermanssonoch en annan av klubbens grundare, Ingemar Sundberg, klartecken för att två banor skulle byggas på Träkvistavallen. Dessa var färdiga 1970 och försågs på vintern med ett Barracudatält. Samtidigt hade Gösta överlämnat ordförandeklubban till Ingemar Gustavsson och ägnade sig istället åt klubbens finanser.

Samma år slog man sig samman med Tappströms tennisklubb. 1972 blir Per Jan Jeanssson ordförande. 1975 buggdes två nya bannor med tält på Ekebyhov. Hela anläggningen kostade 327000 kr. En stor del av detta belopp gick klubbens styrelse i borgen för. Så småningom övertogs borgen av kommunen. Banorna invigdes med att årets sensationsman Birger Andersson, invigningspelade. 1977 arrangerade klubben DM för Stockholm.

ehovtallt1

 

 

trakvistahallenbyggbild3

1982 fick styrelsen men nya ordföranden Gunnar Ahnström uppdraget att ersätta Träkvista tältet med en hall. Hallen byggdes med stora insatser av eget arbete och innebar en prövning av nyttänkande i att bygga energisnålt. Hallen invigdes 1983 med bl.a. gästspel av Ulf Smith och Åke Hult. Hallen kostade 1,2 miljoner plus mängder av eget arbete.


1986 stod 2 utebanor färdiga efter mycket eget arbete.
1989 färdigställdes den nya hallen vid Ekebyhov till en kostnad av 1,8 miljoner. När vi nu skriver 1994 har vi just fullbordat byggnationen av omklädningsrum till Träkvistahallen.


Tränings- och tävlingsverksamheten.
Klubben var som nämnts ovan en motionsklubb för spelare som nått mogen ålder. Emellertid anordnades både juniorträning och träning för nybörjare alla kategorier. Träningen leddes till en början av klubbens egna spelare som utbildats i tennisförbundets regi. Interna tävlingar arrangerades och lockade många deltagare. Det kom till och med publik till KM!

I slutet av 70-talet hade juniorverksamheten ökat kraftigt och sköttes mera professionellt.  Tennishallarna blev ett lyft för verksamheten. Anders Francke ledde verksamheten i början och efterträddes senare av Staffan Kraft.

 Ja det här var ett utdrag ur Gunnar Ahnströms återblick 1994. Nu skriver vi år 2000. Styrelsen har beslutat att utöver tennisskolans verksamhet anlita en klubbtränare  för att öka tennisaktiviteterna i klubben . På lång sikt diskuteras en utbyggnad av en av halllarna och flytt av utebanorna. Kontakta oss i styrelsen, bli medlem och kom på årsmötet om du vill vara med och påverka klubbens framtid!

Vid "tangentbordet" Anders Bengtsson.


Uppdaterad: 25 MAJ 2018 13:52 Skribent: Börje Fritz

sponsorhuset

 

 

 

 

 

 

 

Nordium

 

 

 

 

 

Postadress:
Ekerö TK - Tennis
Björkuddsvägen 104
17834 Ekerö

Besöksadress:
Björkuddsvägen 104
17834 Ekerö

Kontakt:
Tel: 0856035560
E-post: This is a mailto link