Medlemsskap

Avgift för medlemskap i klubben är fr o m 20190401:

Seniorer – årsavgift 400 kr

Juniorer – årsavgift 200 kr

Familj – årsavgift 800 kr