Medlemsskap

Avgift för medlemskap i klubben är fr o m 20240324:

Seniorer – årsavgift 500 kr

Juniorer – årsavgift 250 kr

Familj – årsavgift 1000 kr